Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ.

Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.)

 Σκοπός του ΚΕ.Δ.Δ.Υ είναι η προσφορά υπηρεσιών διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού από 4 έως 22 ετών, κυρίως εκείνων που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπλέον παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών και των γονέων της τοπικής κοινότητας.
Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται τα άτομα που έχουν σημαντική δυσκολία μάθησης και προσαρμογής εξαιτίας σωματικών, νοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων.  Στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται άτομα που έχουν νοητικές ικανότητες και ταλέντα αναπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα, νοητική ανεπάρκεια ή ανωριμότητα, αυτισμό και άλλες διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, σοβαρά προβλήματα όρασης και ακοής, νευρολογικά ή ορθοπεδικά ελαττώματα ή προβλήματα υγείας, προβλήματα λόγου και ομιλίας, δυσκολίες μάθησης, σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες.
Οι αρμοδιότητες του ΚΕ.Δ.Δ.Υ σχετίζονται με παρεμβάσεις τόσο στο άτομο και στην οικογένεια, όσο και στην κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα:
·        Ανίχνευση, διάγνωση και αξιολόγηση των ατόμων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
·        Εισήγηση για την κατάρτιση προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων με σκοπό την ψυχοπαιδαγωγική και διδακτική υποστήριξη και δημιουργική απασχόληση των ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και με το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) για την εφαρμογή άλλων επιστημονικών, κοινωνικών και λοιπών υποστηρικτικών μέτρων για αυτά τα άτομα.
·        Συμβουλευτική υποστήριξη και ενημέρωση στο εκπαιδευτικό προσωπικό και στους γονείς των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
·        Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους και με το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) που υπηρετεί στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ).
·        Καθορισμό του είδους των εκπαιδευτικών βοηθημάτων και των τεχνικών μέσων  που διευκολύνουν την πρόσβαση των μαθητών στους εκπαιδευτικούς χώρους, στην μαθησιακή διαδικασία, αλλά και στην παραμονή τους στο σπίτι.
·        Εισήγηση για αντικατάσταση των γραπτών εξετάσεων σε μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με άλλης μορφής δοκιμασίες στις προαγωγικές, απολυτήριες εξετάσεις και στις εισαγωγικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
·        Εισήγηση στις αρμόδιες αρχές σχετικά με την λειτουργία και πιθανές μεταβολές στο καθεστώς των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑ), των Τμημάτων Ένταξης και των τομέων στα Επαγγελματικά Γυμνάσια και Λύκεια. Παρεμβάσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και σε κτιριακό -  υλικοτεχνικό εξοπλισμό.
·        Σύνταξη εξατομικευμένων εκθέσεων  για όλους τους μαθητές της αρμοδιότητας του, στην οποία θα καταγράφονται σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, εκπαιδευτικά βοηθήματα ή υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας που μπορούν να υποστηρίξουν την λειτουργικότητα του μαθητή και την συμμετοχή του σε όλες τις δραστηριότητες του σχολικού πλαισίου.
·         Προτάσεις για εφαρμογή  προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, όπου απαιτείται.
·        Σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπ. Π.Δ.Β.Μ.Θ., βάσει της οποίας αξιολογείται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
·        Ευαισθητοποίηση της ευρύτερης τοπικής κοινότητας σε θέματα Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης (ΕΑΕ). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου