Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσειακής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής συνδιοργανώνουν τριήμερο Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσειακής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Θήβα (Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Θηβαίων με αφορμή τα εγκαίνια του νέου Μουσείου Θηβών) στις 12 έως 14 Μαΐου με θέμα: «Αξιοποιώντας τα μουσεία, τα τοπία μνήμης και τους γεωτόπους για την εκπαίδευση του πολίτη στον 21ο αιώνα» Οι εργασίες του συνεδρίου περιλαμβάνουν δύο διακριτά μέρη:  Στο πρώτο θα παρουσιαστούν εισηγήσεις προσκεκλημένων επιστημόνων, οι οποίες θα καλύπτουν τις θεματικές του συνεδρίου και οι οποίες θα ανακοινωθούν προσεχώς.  Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστούν πρότυπες δραστηριότητες και προγράμματα, τα οποία θα έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τις εργασίες του συνεδρίου και θα υλοποιηθούν από ομάδες εκπαιδευτικών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης σε βιωματικά εργαστήρια με την καθοδήγηση εξειδικευμένων μουσειοπαιδαγωγών. Αναλυτικά οι πληροφορίες για το συνέδριο είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας http://stellad.pde.sch.gr/new/ στο σύνδεσμο «Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσειακής Αγωγής» ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ [αρ. πρωτ. Φ15/961/6-2-2017] 1. Τα βιωματικά εργαστήρια θα υλοποιηθούν σε προγενέστερο χρόνο του συνεδρίου, (συγκεκριμένα από 15 Φεβρουαρίου, δηλ αμέσως μετά τη λήξη των δηλώσεων συμμετοχής των εκπαιδευτικών μέχρι και 24 Απριλίου). 2. Οι συναντήσεις των εκπαιδευτικών κάθε εργαστηρίου με τον-την/τους-τις υπεύθυνους των εργαστηρίων θα γίνει σε χρόνο και τόπο που θα συμφωνηθεί μεταξύ τους αμέσως μετά το σχηματισμό των ομάδων. 3. Σε όλα τα εργαστήρια θα συμμετέχουν αποκλειστικά εκπαιδευτικοί των δύο βαθμίδων (όχι μαθητές), οι οποίοι και θα σχεδιάσουν τις δραστηριότητες για τους μαθητές. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου