Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017

Τα παιδιά με ΔΕΠΥ ήδη από την προσχολική ηλικία παρουσιάζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά :

 • Είναι συνεχώς σε ανησυχία και κίνηση.
 •  Κάνουν συνεχώς ερωτήσεις χωρίς να περιμένουν απάντηση
 • Δεν αναγνωρίζουν τους κανόνες ακόμα και μετά από αρκετούς μήνες φοίτησης στο νηπιαγωγείο προκαλώντας έτσι τη δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών.
 •  Εκδηλώνουν επικίνδυνες συμπεριφορές και εμπλέκονται ή και προκαλούν ατυχύματα.
 • Πέφτουν πάνω στα αντικείμενα ή/και στους ανθρώπους· σκαρφαλώνουν και πηδούν από έπιπλα
 • Δεν έχουν φίλους ή τα άλλα παιδιά τα αποφεύγουν.
 • Είναι αδύνατο να παραμείνουν αρκετή ώρα σε ένα παιχνίδι ή να ακούσουν μια ιστορία. Μεταπηδούν από τη μία δραστηριότητα στην άλλη
 •  Εμφανίζουν δυσκολίες στις γνωστικές λειτουργίες, όπως στη μνήμη, στην ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών και στον έλεγχο των παρορμήσεων, ενώ συχνά δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις οδηγίες και να απαντήσουν με εύστοχο τρόπο στις ερωτήσεις της εκπαιδευτικού.
 • Η επίδοσή τους παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις με αποτέλεσμα να συμβάλουν στο σχηματισμό αντιφατικών εντυπώσεων.

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ.

Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.)

 Σκοπός του ΚΕ.Δ.Δ.Υ είναι η προσφορά υπηρεσιών διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού από 4 έως 22 ετών, κυρίως εκείνων που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπλέον παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών και των γονέων της τοπικής κοινότητας.
Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται τα άτομα που έχουν σημαντική δυσκολία μάθησης και προσαρμογής εξαιτίας σωματικών, νοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων.  Στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται άτομα που έχουν νοητικές ικανότητες και ταλέντα αναπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα, νοητική ανεπάρκεια ή ανωριμότητα, αυτισμό και άλλες διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, σοβαρά προβλήματα όρασης και ακοής, νευρολογικά ή ορθοπεδικά ελαττώματα ή προβλήματα υγείας, προβλήματα λόγου και ομιλίας, δυσκολίες μάθησης, σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες.
Οι αρμοδιότητες του ΚΕ.Δ.Δ.Υ σχετίζονται με παρεμβάσεις τόσο στο άτομο και στην οικογένεια, όσο και στην κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα:
·        Ανίχνευση, διάγνωση και αξιολόγηση των ατόμων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
·        Εισήγηση για την κατάρτιση προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων με σκοπό την ψυχοπαιδαγωγική και διδακτική υποστήριξη και δημιουργική απασχόληση των ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και με το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) για την εφαρμογή άλλων επιστημονικών, κοινωνικών και λοιπών υποστηρικτικών μέτρων για αυτά τα άτομα.
·        Συμβουλευτική υποστήριξη και ενημέρωση στο εκπαιδευτικό προσωπικό και στους γονείς των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
·        Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους και με το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) που υπηρετεί στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ).
·        Καθορισμό του είδους των εκπαιδευτικών βοηθημάτων και των τεχνικών μέσων  που διευκολύνουν την πρόσβαση των μαθητών στους εκπαιδευτικούς χώρους, στην μαθησιακή διαδικασία, αλλά και στην παραμονή τους στο σπίτι.
·        Εισήγηση για αντικατάσταση των γραπτών εξετάσεων σε μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με άλλης μορφής δοκιμασίες στις προαγωγικές, απολυτήριες εξετάσεις και στις εισαγωγικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
·        Εισήγηση στις αρμόδιες αρχές σχετικά με την λειτουργία και πιθανές μεταβολές στο καθεστώς των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑ), των Τμημάτων Ένταξης και των τομέων στα Επαγγελματικά Γυμνάσια και Λύκεια. Παρεμβάσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και σε κτιριακό -  υλικοτεχνικό εξοπλισμό.
·        Σύνταξη εξατομικευμένων εκθέσεων  για όλους τους μαθητές της αρμοδιότητας του, στην οποία θα καταγράφονται σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, εκπαιδευτικά βοηθήματα ή υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας που μπορούν να υποστηρίξουν την λειτουργικότητα του μαθητή και την συμμετοχή του σε όλες τις δραστηριότητες του σχολικού πλαισίου.
·         Προτάσεις για εφαρμογή  προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, όπου απαιτείται.
·        Σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπ. Π.Δ.Β.Μ.Θ., βάσει της οποίας αξιολογείται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
·        Ευαισθητοποίηση της ευρύτερης τοπικής κοινότητας σε θέματα Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης (ΕΑΕ). 

«Πρόγραμμα Πανελληνίου Συνεδρίου Μουσειακής Αγωγής και Εκπαίδευσηςστη Θήβα»

ANAKOINΩΣΗ
Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσειακής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής συνδιοργανώνουν τριήμερο Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσειακής  Αγωγής  και Εκπαίδευσης. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Θήβα (Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Θηβαίων) με αφορμή τα εγκαίνια του νέου Μουσείου Θηβών) από 12 έως 14 Μαΐου και θέμα:
«Αξιοποιώντας τα μουσεία, τα τοπία μνήμης και τους γεωτόπους για την εκπαίδευση του πολίτη στον 21ο αιώνα»

Οι εργασίες του συνεδρίου περιλαμβάνουν δύο διακριτά μέρη:
·        Στο πρώτομέρος (1η& 2η ημέρα) θα παρουσιαστούν εισηγήσεις προσκεκλημένων επιστημόνων, οι οποίες θα καλύπτουν τις θεματικές του συνεδρίου και οι οποίες θα ανακοινωθούν προσεχώς.
·        Στο δεύτερο μέρος (3η ημέρα) θα παρουσιαστούν πρότυπες δραστηριότητες και προγράμματα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τις εργασίες του συνεδρίου από ομάδες εκπαιδευτικών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης σε βιωματικά εργαστήρια με την καθοδήγηση εξειδικευμένων μουσειοπαιδαγωγών.
Για τον καλύτερο προγραμματισμό και προκειμένου να οργανωθεί με τον καλύτερο τρόπο η μεταφορά και η συμμετοχή στις παράλληλες εκδηλώσεις, παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουντις εργασίες του συνεδρίου να επισκεφθούν τα παρακάτω Link:

Για την Α/θμιαΕκπ/ση: http://tiny.cc/eggrafiAthmia
Για τη Β/θμια Εκπ/ση:http://tiny.cc/eggrafiBthmia
Αναλυτικά, όλες οι πληροφορίες για το συνέδριο είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδαςhttp://stellad.pde.sch.gr/new/psma2016/ στο σύνδεσμο «Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσειακής Αγωγής»
Παράλληλες εκδηλώσεις:
·        Έκθεση αναρτημένων εργασιών, (POSTERS) σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του συνεδριακού κέντρου, στην οποία έχουν προσκληθεί όλα τα  μουσεία /συλλογές/ περιβαλλοντικά κέντρα/ γεώτοποι/ τεχνοχώροι της Στερεάς Ελλάδας με πληροφορίες για τα εκθέματα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα& τις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες.
·        Δωρεάν επίσκεψη στο παρακείμενο μουσείο των Θηβών για όλους τους εγγεγραμμένους συνέδρους κατά τη διάρκεια των 3ήμερων εργασιών του συνεδρίου.
·        Προβολή 2 ταινιών  3D με θέματα: «Μυκηναϊκό ανάκτορο» και «Μαντείο του Τροφωνίου». Η προβολή θα πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του συνεδριακού κέντρου, συγκεκριμένες ώρες και θα την παρακολουθήσουν όσοι/ες δηλώσουν εκ των προτέρων συμμετοχή(βλέπε  Link φόρμα συμμετοχής).

Η εγγραφή στο συνέδριο είναι δωρεάν για όλους τους συνέδρους, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια, μέσω των συλλόγων εκπαιδευτικών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης να διευκολύνουν τη δωρεάν ή με συμβολικό αντίτιμο μεταφορά των εκπαιδευτικών από τις έδρες των περιφερειακών ενοτήτων προς τον τόπο του συνεδρίου. 

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Η ΑΓΑΠΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ!

Η αγάπη που δέχονται τα παιδιά από τους γονείς τους είναι καθοριστικός παράγοντας στην ανατροφή και στο σχηματισμό της προσωπικότητας τους. Ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα των παιδιών αποτελούν κυρίαρχο παράγοντα για μια ευτυχισμένη οικογένεια. 

Η αγάπη των γονιών προς τα παιδιά δεν είναι αρκετό μόνο να υπάρχει. Είναι βασικό να εκφράζεται και να βιώνεται έμπρακτα από τα παιδιά. 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς με πιο τρόπο μπορούν να εκφράζουν την αγάπη τους και να την εντάσσουν χωρίς υπερβολές και με πειθαρχία στην ανατροφή που προσφέρουν στα παιδιά τους. Τα παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας έχουν συνεχώς ανάγκη να αισθάνονται την αγάπη, την εκτίμηση και την υποστήριξη και από τους δύο γονείς τους. 

Η αγάπη αυτή πρέπει να εκφράζεται όχι μόνο με την προσφορά υλικών αγαθών αλλά με προσφορά χρόνου, με λόγια, πράξεις, συνέπεια και αφοσίωση. Οι γονείς χρειάζεται να δίνουν πάντοτε χρόνο, εάν είναι δυνατό κάθε μέρα για να τον περνούν με τα παιδιά τους. 

Ο ενεργός ρόλος στην διαμόρφωση του χαρακτήρα τους, εκφράζεται με το ενδιαφέρον για τα προβλήματα, τους φίλους και για τη ζωή τους στο σχολείο όπως και για τις δυσκολίες ή επιτυχίες σε διάφορες δραστηριότητες τους. Ο γονιός είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που μπορεί να καλλιεργήσει και να ενδυναμώσει το αίσθημα αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης του παιδιού. 

Ο γονιός μπορεί να ενθαρρύνει το παιδί για να πετυχαίνει τους στόχους του, να μαθαίνει να είναι συνεπές και επιμελές στις υποχρεώσεις του. Το βοηθά να ανακαλύψει νέες δυνάμεις που έχει και τις οποίες ακόμη δεν γνωρίζει. 

Όταν το παιδί νιώθει ότι ο γονιός του πιστεύει και έχει εμπιστοσύνη σε αυτό, η ενέργεια του για να πετύχει, πολλαπλασιάζεται. Τα παιδιά βλέπουν, καταγράφουν και μιμούνται τη συμπεριφορά των γονιών τους.

Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

Με γυροφέρνει η Άνοιξη!
Με γυροφέρνει η άνοιξη
αλλά εγώ άλλη φορά, πορεία δεν αλλάζω για ένα έαρ.

Ας μοιάζει μ’ οτιδήποτε το σούρουπο.
Δεν θα ποτίζω με το αίμα μου ομοιότητες.

Τα όνειρα που είδα αποδειχτήκαν ανυπόληπτα:
πήγαν και μ’ άλλους ύπνους.

Όχι δεν παίρνω άλλο διαταγές.
Όταν μου λέγανε τα σύννεφα ταξίδευε, ταξίδευα
κι όταν μου λέγανε τα όνειρα περίμενε, περίμενα.

Όχι, δεν παίρνω άλλες διαταγές.
Τα δούλεψα πιστά τα διαλυτά.
Με γυροφέρνει από χθες η άνοιξη.

Μια νεραντζιά με κοίταξε με διάθεση υπόπικρη,
και μου ‘κλεισε το δρόμο μια μυρωδιά επιστροφής.

Με παζαρεύει η τοκογλύφος μνήμη:
για να μου δώσει έναν Μάιο παλιό
μαζί και με τις νεραντζιές,
για να μου δώσει κυρίως τη μορφή,
που στη μεταφορά της
από σταθμό της λύπης σε σταθμό
χτυπήθηκε στα μάτια και στο στόμα
-γι αυτά πληρώνεις-, μου παίρνει ένα μέλλον.”
Κική Δημουλά

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσειακής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής συνδιοργανώνουν τριήμερο Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσειακής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Θήβα (Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Θηβαίων με αφορμή τα εγκαίνια του νέου Μουσείου Θηβών) στις 12 έως 14 Μαΐου με θέμα: «Αξιοποιώντας τα μουσεία, τα τοπία μνήμης και τους γεωτόπους για την εκπαίδευση του πολίτη στον 21ο αιώνα» Οι εργασίες του συνεδρίου περιλαμβάνουν δύο διακριτά μέρη:  Στο πρώτο θα παρουσιαστούν εισηγήσεις προσκεκλημένων επιστημόνων, οι οποίες θα καλύπτουν τις θεματικές του συνεδρίου και οι οποίες θα ανακοινωθούν προσεχώς.  Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστούν πρότυπες δραστηριότητες και προγράμματα, τα οποία θα έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τις εργασίες του συνεδρίου και θα υλοποιηθούν από ομάδες εκπαιδευτικών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης σε βιωματικά εργαστήρια με την καθοδήγηση εξειδικευμένων μουσειοπαιδαγωγών. Αναλυτικά οι πληροφορίες για το συνέδριο είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας http://stellad.pde.sch.gr/new/ στο σύνδεσμο «Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσειακής Αγωγής» ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ [αρ. πρωτ. Φ15/961/6-2-2017] 1. Τα βιωματικά εργαστήρια θα υλοποιηθούν σε προγενέστερο χρόνο του συνεδρίου, (συγκεκριμένα από 15 Φεβρουαρίου, δηλ αμέσως μετά τη λήξη των δηλώσεων συμμετοχής των εκπαιδευτικών μέχρι και 24 Απριλίου). 2. Οι συναντήσεις των εκπαιδευτικών κάθε εργαστηρίου με τον-την/τους-τις υπεύθυνους των εργαστηρίων θα γίνει σε χρόνο και τόπο που θα συμφωνηθεί μεταξύ τους αμέσως μετά το σχηματισμό των ομάδων. 3. Σε όλα τα εργαστήρια θα συμμετέχουν αποκλειστικά εκπαιδευτικοί των δύο βαθμίδων (όχι μαθητές), οι οποίοι και θα σχεδιάσουν τις δραστηριότητες για τους μαθητές. 

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

ΑΝ ΔΕΝ ΕΛΠΙΖΕΙΣ ΤΟ ΑΝΕΛΠΙΣΤΟ, ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΒΡΕΙΣ!

Στον Ηράκλειτο απονέμεται ένα έργο με τίτλο Περί Φύσεως, το οποίο χωρίζεται σε τρία μέρη με περιεχόμενο πολιτικό, θεολογικό και κοσμογονικό. Από τα λιγοστά αποσπάσματα που έχουν διασωθεί, φαίνεται πως ο χαρακτήρας του γραπτού έργου του είναι αποφθεγματικός. Η δομή και σύνθεση των αφορισμών του είναι λεπτομερειακά επεξεργασμένη και το ύφος του αινιγματικό. Αυτός είναι άλλωστε ο βασικός λόγος για τον οποίο αποκλήθηκε «σκοτεινός».
1. Ο βασιλιάς στον οποίο ανήκει το δελφικό μαντείο ούτε λέγει ούτε κρύπτει αλλά δίνει σημάδια.
2. Δεν μπορείς να μπεις στο ίδιο ποτάμι για δεύτερη φορά.
Χαρακτηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο το έργο του, ο Ηράκλειτος υποδεικνύει ότι δεν αποκαλύπτει τη σκέψη του με άμεσο τρόπο, ούτε όμως επιχειρεί να παραπλανήσει τους ακροατές του. Παρέχει τα σημάδια, τα οποία εκείνοι καλούνται να εννοήσουν με τον ορθό τρόπο. Η φιλοσοφία του, πάλι με τα λόγια του ίδιου, δεν είναι μια αυθαίρετη και υποκειμενική κατασκευή αλλά μια έκφραση του λόγου που διέπει τα πάντα, όσο και αν μένει απρόσιτος στους πολλούς. Η δυσκολία κατανόησης του λόγου του δεν οφείλεται επομένως σε δική του ιδιορρυθμία, αλλά στην αδυναμία των πολλών να εννοήσουν όχι τα λόγια του αλλά τον ίδιο τον «λόγο».
Στις ρήσεις του αναφέρεται ο «Λόγος», πχ «τα πάντα διέπονται από τον Λόγο» κάτι που έχει γίνει αντικείμενο πολλών ερμηνειών καθώς ο η φιλοσοφική σκέψη και η ορολογία της ήταν τότε ακόμα στα πρώτα στάδια. Ακόμη και σήμερα η λέξη «λόγος» αντανακλά τόσα πολλά νοήματα στη χρήση της στην ελληνική που δεν μπορεί να αποδοθεί απλώς λεξικογραφικά, χωρίς συνοδό ερμηνεία από παραδείγματα, ιδίως σε άλλες γλώσσες. Στον Ηράκλειτο η έννοια λόγος έχει επίσης πολλές σημασίες και εννοιακές αποχρώσεις. Σημαίνει ομιλία (προφορικός λόγος), αλλά και ρυθμιστική αρχή που διέπει το σύνολο της πραγματικότητας και συνδέει με σχέσεις αναλογίας τα πάντα. Επομένως, εδώ ο λόγος είναι η αιώνια καθολική σχέση που ρυθμίζει την πραγματικότητα, όπως αυτή εκφράζεται γλωσσικά.
Μέλημα του φιλόσοφου είναι η αφύπνιση των ανθρώπων και η καθοδήγησή τους προς την ομολογία, προς τη λογική σκέψη που καθορίζει και συνδέει τη βαθύτερη φύση των πραγμάτων. Με αυτόν τον τρόπο διακρίνει την «πολυμάθεια» από την ουσιαστική και βαθιά γνώση των πραγμάτων.

Ακολουθούν 10 από τα πιο γνωστά αποφθέματά του:
 • Τα πάντα ρει και ουδέν μένει
 • Ήθος ανθρώπω δαίμων ( ο χαρακτήρας του ανθρώπου είναι το πεπρωμένο του)
 • Πόλεμος πάντων μεν πατήρ εστί, πάντων δε βασιλεύς
 • Αγαθόν και κακόν ταυτόν.
 • Ποταμώ ουκ έστιν εμβήναι δις τω αυτώ (δεν μπαίνεις δυο φορές στο ίδιο ποτάμι)
 • Απόντι μη μάχου
 • Ήλιος ούκ αν υπερβήσεται μέτρα
 • Κρύπτειν αμαθίην κρέσσον, ή ες το μέσον φέρειν
 • Ξυνόν γαρ αρχή και πέρας επί κύκλου περιφερείας
 • Οδός άνω και κάτω μία